Dog's Show

Všeobecná ustanovení:

Každý pes (a to i nesoutěžící) se musí prokázat platným očkovacím průkazem, ve kterém bude platné očkování a odčervení. Agresivní psi a psi vykazující špatný zdravotní stav,háravé feny a feny v druhé polovině březosti nebudou na soutěž a ani jako přihlížející připuštěni.Tato soutěž není pořádána za účelem zapisování výsledku do PP(tzn.průkaz původu psa) tudíž zúčastnění psi vastnící PP nemohou nárokovat tuto zkoušku či výstavu jako splněnou podmínku pro uchovnění daného plemene! Majitel psa(popř.psovod) zodpovídá v plné míře za chování svého psa.Loving dog company nebere žádnou zodpovědnost za případné poškození cizí věci či napadení člověka psem.Takové případy se budou řešit na místě s Policie ČR! PROTEST PROTI ROZHODČÍMU NENÍ MOŽNÝ!Pokud se rozhodnete odstoupit ze soutěží,můžete, bez nároku vrácení startovného,pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit,záloha propadne a nebude vrácena!-pokrytí režijních poplatků. Pokud  pes bude narušovat průběh soutěží svým volným pobytem v prostorech zkoušených psů nebo jakýmkoliv způsobem narušovat klidný průběh,bude ze soutěže vyloučen,opět bez nároku vrácení startovného.

 

Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týraní 246/1992 Sb

                                        

Zkušební řád:

Poslušnost bude rozdělena do dvou kategorií podle věku.

1.kategorie:4-18 měsíců včetně

2.kategorie:19 měsíců a více

První tři místa z obou kategorií postoupují do finále a budou ve třech disciplínách soutěžit o titul Top Dog Obedience.

1. disciplína-chůze u nohy

Pes nesmí na vodítku tahat a viditelně předcházet vůdce, obíhat ho a skákat po něm. Při vodění na volno se nesmí pes viditelně vzdalovat od nohy svého vůdce a samozřejmě nesmí utéct. Chůze by měla být přirozená bez většího množství povelů.

Pokud pes celých 20 kroků tahá nebo na volno uteče více jak na 3m a nenechá se přivolat je hodnocen 0b.

2. disciplína přivolání s rušivými faktory

Pes z odložení, cca na 20 kroků, bude přivolán na jeden slovní povel, který může být doplněn hvizdem na píšťalku.Pokud pes uteče a vůbec se nenechá přivolat je hodnocen 0b.Body se budou strhávat i za četné povely vůdce a neakceptování povelů ze strany psa.

3.disciplína odložení(2 krát 1,5min.)+rušivé fakory

Pes bude odložen na cca 20 kroků a tam vydrží 1,5min. poté bude přivolán a odložen znova na cca 20 kroků a opět setrvá 1,5min. na místě a vůdce si pro psa dojde.

Pokud pes z místa odložení uteče a nenechá se jednou opravit a nenechá se přivolat, bude hodnocen 0b.Stržení bodů bude i za posouvání se z místa odložení a neakceptování povelů vůdce a za četné povely ze strany vůdce.

4.disciplína stopka

Pes bude na volno nebo posazen na místě a přivolán s tím, že ho vůdce na povel musí zastavit a znovu přivolat, anebo si pro psa dojde.

Pes, který se nezastaví ani 1m před vůdcem bude hodnocen  0b.Strhávání bodů bude záležet na provedení úkolu a množství povelů.

5.disciplína aport

Vůdce zahodí psovi aportovací předmět (nesmí to být pískací předmět, plyšová hračka a předmět naplněn pamlsky) pes pro něho musí doběhnout, aport uchopit, donést vůdci a předat ho do ruky vůdce. Pes, který k aportu ani nedoběhne a bude ho ignorovat a to i povely vůdce, bude hodnocen 0b.Pes, který k aportu doběhne a uchopí ho, ale nepředá ho do rukou vůdce bude hodnocen 5b. Pes, který k aportu doběhne,přičichne,ale nevezme jej bude hodnocen 3b.

6. disciplína-doplňková ovladatelnost

Tato disciplína bude hodnocena po celý průběh zkoušky z poslušnosti. Bude hodnoceno chování psa, reakce na povely a jejich plnění, hodnocen nebude jen pes, ale i vůdce. Celkový dojem a radost z práce bude ohodnocen též od 0-10b.Rozhodčí má právo psa v ovladatelnosti ještě přezkoušet, pokud si není jistý bodovým ohodnocením nebo by chtěl psa porovnat s jiným psem ohodnoceného stejným počtem bodů,aby se mohl rozhodnou,zda-li je jeden či druhý tým je lepší nebo na stejné úrovni.

 

Finále poslušnosti ve třech disciplínách:

1.disciplina:odložení psa za chůze a následné přivolání zpět k noze(celé v pohybu)

2.disciplina:odložení psa za barierou,přivolání v 1/2 cesty zastavení,hozen aport,který pes přinese.

3.disciplína:tzv.lákavá cesta,odložení psa ve vzdálenosti ccca 20m a mezi psem a vůdcem v prostoru těchto 20m budou poházeny různé tzv.dobroty a pes je nesmí ze země sebrat,bez penalizace bude max.1 povel- tzn. , že vůdce zavolá psa s povelem ke mě a může mu jedekrát  povel zopakovat

Vítěz  finále získá titul Top Dog Obedience.

 

 

Výstavní řád:

Psi budou rozděleni podle věku a plemene do jednotlivých tříd a to do tříd:

  -štěňata-všech plemen od 4-12 měsíců

  -Malí voříšci- do 40cm kohoutkové výšky psi a feny zvlášť

-Velcí voříšci-od 40cm kohoutkové výšky  psi a feny  zvlášť

 -Čistokrevná plemena-feny a psi zvlášť

Psi budou na výstavě předvedeni na vodítku a žádný pes v kruhu nesmí pobíhat na volno! Psi s vůdci si budou udržovat min.1,5m odstup od dalšího soutěžícího v kruhu. Psi budou pro určitou třídu prvně zavoláni všichni do kruhu a udělají kolečko v kruhu společně a po té budou voláni a posuzováni jednotlivě. Při posuzování by se pes neměl bát,měl by dobře snášet dotyk a musí si nechat prohlédnout zuby a u psů zkontrolovat varlata. Každý posouzený pes dostane posudek s hodnocením exteriéru a diplom o účasti. Ve třídě štěňat budou  první 3 místa ohodnocené medailí. První 3 místa v ostatních třídách budou ohodnocené  medailí. Závěrem výstavy bude vyhlášen nejlepší pes a nejlepší fena,která budou ohodnocena pohárem a titulem Top Male a Top female.

Hodnocení:

Velmi nadějný+pořadí:

Toto hodnocení může dostat pes či fena pouze ve třídě štěňat. Touto známkou bude ohodnocen pes,pokud se u něj projevují známky radosti ze spolupráce s vůdcem a bude odpovídat vzhledem k věku danému plemeni,výživové a zdravotní kondici. U kříženců se bude brát velký ohled na výživovou a psychickou kondici zvířete.

Výborný+pořadí:

Hodnocení známkou výborný u kříženců bude hodnocen takový pes,který se dobře prezentuje s vůdcem v kruhu,má dobré reakce na ostatní psy,nechá na sebe šahat a nejsou viditelné náznaky,že by mu takovýto dotyk vadil. Bude ve výborné zdravotní,výživové  a psychické kondici. U čistokrevných plemen bude hodnocen známkou výborná pes,který standartně odpovídá svému plemeni,bez viditelných exterierových a pohybových vad,bude správně předveden,dobře reagovat na dotyk a bude ve výborné zdravotní,výživové a psychické kondici.

Neposouzen:

Tímto hodnocením bude hodnocen pes,který projeví sebemenší náznak agresivity v kruhu na ostatní psy nebo na rozhodčího,nebude spolupracovat s vůdcem,jeho prezentace nebude korektní nebo pokud bude viditelné že takovéto zacházení psovi není příjemné a působí mu stres.Dále nebude posouzen pes,kterého vůdce v kruhu fyzicky trestá a budou vyzváni,aby kruh opustily.

 

Při jakémkoliv hodnocení není možné podávat jakékoliv protesty proti rozhodnutí rozhodčího a startovné  se nebude vracet.