Fetch actvit

Je zkouška z aportování. Pro všechny psy bez ohledu na původ či věk. Důležitá je jen jedna věc:-)  a to chuť k aportování. :-)

Zkušební řád

1.

Třídy obtížnosti: D,C,B,A

třída A je třídou nejvyšší

2.

v každé úrovni je 5 disciplín (níže podrobně popsány) hodnocených v bodovém systému 0-20b.

s tím,že 0b. není vylučující. Ten kdo získá hodnocení 0 z jakékoliv disciplíny,může v soutěži pokračovat bez omezení.

3.

Hodnocení:

V-výborný-pro toto hodnocení minimum dosažených bodů 150 b./180 b.

VD-velmi dobrý-pro toto hodnocení minimum dosažených bodů 130 b./180 b.

D-dobrý-pro toto hodnocení minimum dosažených bodů 100 b./180 b.

O-obstál-pro toto hodnocení minimum dosažených bodů 80 b./180 b.

N-neobstál-pro toto hodnocení minimum dosažených bodů 0 b./180 b.

Hodnotit se bude přesnost provedení daného úkolu,rychlost,nadšení,počet povelů,celkový dojem.

Rozhodčí mají právo podle svého posouzení a porovnání s ostatními na přezkoušení jedince,pokud by dosáhlo víc psů stejného počtu bodů nebo se rozhodnou,který z týmu(vůdce+pes) na ně dělá větší dojem a určit pořadí,i když bude stejný počet bodů.Proti rozhodnutí rozhodčích není odvolání.

Pokud pes dosáhne v jakékoliv úrovni hodnocení dvakrát Výborný,automaticky postupuje do vyšší třídy s vyjímkou třídy A,která je bez omezení.Proto abyste mohli postoupit do vyšší třídy,musíte dosáhnout min.hodnocení v dané třídě VD.

Bodové hodnocení se zpřísňuje postupně s ohledem na obtížnost úkolu a třídu,ve které pes startuje. U nižších tříd jsou tolerovány drobné chyby. S postupem obtížnosti tříd se i zvyšují nároky na provedení daných disciplín. Ve třídě A by měl být tým (vůdce+pes) na tolik sehraní,že by chyby neměli být vůbec patrné. Startování v určitých třídách není nijak věkem omezeno. Pokud začnete ve třídě D,musíte do vyšších tříd postupovat postupně po získání min.hodnocení v třídě VD. Ve třídách se musí chronologicky postupovat,nelze třídy přeskakovat. Začít se může v jakkékoliv třídě s tím,že už níže jít nemůžete. Při získání v dané třídě hodnocení dvakrát V,automaticky postupujete do vyšší třídy s vyjímkou třídy A.

4.

Aportovací předměty:

Je možno si na soutěž přinést své vlastní aporty v dostačném množství. Klub zajistí aporty-dummy-standartní velikosti cca 500g ve tvaru peška s textil.povrchem. Při použití vlastních aportů jsou vyloučeny předměty jako např.plyšáci,pískací hračky,pet-lahve,klacky a podobné předměty.

 

5.

Disciplíny pro třídu D:

1.Chůze na vodítku a bez vodítka:

Vůdce se psem musí prokázat ovladatelnost psa na vodítku a bez vodítka u nohy. zkoušející nachá vůdce se psem chůzí opsat tvar kruhu nebo čtverce či osmičky. Jednou na vodítku a jednou na volno.Pes musí jít klidně u nohy a reagovat na změny směru bez většího upozornění a následuje svého vůdce.

2. Marking

Marking je takový aport,který pes může vidět. Vidí dráhu letu a místo dopadu aportu. Vůdce se psem stojí na místě,pes je na volno,vůdce může psa v této úrovni přidržovat za obojek,ale dopředu tuto věc nahlásí rozhodčímu,který strhne 3 b. za držení.Poté rozhodčí odhodí aport na vzdálenost cca 10-15m. Na povel zkoušejícíhodá vůdce povel psu pro přinesení aportu.Pes aport musí uchopit a přinést,bez upuštění a předat do rukou vůdce.

3.Steadines

Vůdce se psem stojí na místě,pes je na volno. Rozhodčí chodí okolo vůdce se psem a dělá rámus..tleská,mluví nahlas,křičí,skáče.Pes musí sedět v klidu a nesmí od vůdce utéct. Nakonec rozhodčí hodí aport,nechá jej chvíli ležet a poté ho sebere. Pes nesmí za aportem utéct.Může kňučet nebo vyštěknout,ale musí zůstat u vůdce sedět u nohy.

4.Marking 30m

Vůdce se psem stojí na místě určeném rozhodčím. Zkoušející odejde od dvojice a na vzdálenost cc 30m od vůdce odhodí aport. Na signál rozhodčího,dá vůdce povel psovi. Pes musí pro aport běžet,ucopit jej a bez upuštění jej předat do tukou vůdce.

5.Double Marking

Rozhodčí postupně zahodí dva aporty na vzdálenost cca 10m. Vůdce se psem stojí na místě a čekají na pokyn rozhodčího pro přinesení aportu. Vůdce se soutředí,aby pes neutekl a viděl dopady obou aportů.Vůdce jako první dojde pro první aport a pro druhý aport pošle psa. Ten jej musí uchopit,přinést a odevzdat vůdci do ruky.

 

 

 

Disciplínu pro třídu C:

1.Chůze na volno

Vůdce se psem na volno na poky rozhodčího opíší chůzí tvar čtverce,kruhu a osmičky. pes se musí držet u nyhy,nesmí utíkat,předcházet více jak polovinou těla. Musí reagovat na změny směru a následovat vůdce.

2.Marking 30m

Vůdce se psem stojí na místě určeném rozhodčím. Zkoušející odejde od dvojice a na vzdálenost cc 30m od vůdce odhodí aport. Na signál rozhodčího,dá vůdce povel psovi. Pes musí pro aport běžet,ucopit jej a bez upuštění jej předat do tukou vůdce.

3.Marking s otočkou

Rozhodčí odhodí aport na vzdálenost cca 15m. Vůdce se psem sledují dráhu letu aportua jeho dopad,poté se otočí zády od aportu a udělají 5 kroků,poté se otočí zpět po směru dopadu aportu a na povel rozhodčího,dá vůdce psovi povel pro přinesení aportu. Ten jej musí uchopit,přinést bez upuštění a dát do ruky vůdce.

4.Double Marking

Rozhodčí zahodí postupně dva aporty,tak aby byly od sebe min. 15-20m. Na pokyn rozhodčíhopes přinese první aport,bez výměny s tím druhým,odevzdá jej vůdci a pak donese i druhý aport a předá jej bez upuštění vůdci. pořadí donesených aportů si v této třídě může vůdce zvolit sám. Pes mezi aporty nesmí pobíhat a vyměňovat je. pokud už jeden aport uchopí,musí jej donést vůdci.

5.Triple Marking

Vůdce se psem stojí na určeném místě. Pes je na volno a v klidu sleduje situaci.Rozhodčí hodí první aport před vůdce na vzdálenost cca 10-15m,druhý aport vhodí na stejnou vzdálenost po pravé straně vůdce a pak třetí aport na stejnou vzdálenost po levé straně vůdce. Vůdce se psem čekají na povel rozhodčího,aby mohli aporty postupně přinést.Vůdce si opět v této třídě volí pořadí aportů,ale pes je musí donést všechny bez výměny mezi sebou. Pokud už aport uchopí,musí jej donést do ruky vůdce.

 

Disciplíny pro třídu B:

1.Chůze na volno

Vůdce se psem na volno na poky rozhodčího opíší chůzí tvar čtverce,kruhu a osmičky. pes se musí držet u nyhy,nesmí utíkat,předcházet více jak polovinou těla. Musí reagovat na změny směru a následovat vůdce bez přílišných povelů a srovnávání psa u nohy.

2.Marking s bariérou

Bariérou se v tomto smyslu myslí přechod např. z louky do lesa nebo jakákoliv jiná změna terénu a porostu.-vyšší tráva,stromy apod.Vůdce se psem stojí na určeném místě. Pes na volno. Rozhodčí zahodí aport na vzdálenost cca 35m,tak aby pes viděl dráhu letu a místo dopadu aportu. Na pokyn rozhodčího,dá vůdce povel psovi pro přinesení aportu,ten jej musí uchopit a bez upuštění přinést vůdci a odevzdat do ruky.

3.Double Marking

Vůdce se psem stojí na určeném místě.Rozhodčí odhodí na vzdálenost cca 20m postupně oba aporty do tvaru V z pohledu vůdce.Pes vidí dráhu letu i místa dopadu obou aprtů.Musí zůstat v klidu u vůdce,dokud nedostane povel pro splnění úkolu. rozhodčí dá pokyn vůdci a ten pošle psa nejprve pro jeden aport,ten musí pes uchopit a přinést bez upuštění vůdci,po té bude vyslán vůdcem pro druhý aport,který musí uchopit a bez upuštění předat vůdci. Pořadí přinesených aportů určí rozhodčí před začátkem plnění úkolu,aby psa nerušil.

4.Marking s otočkou

Rozhodčí odhodí aport na vzdálenost cca 30m. Vůdce se psem sledují dráhu letu aportu a jeho dopad,poté se otočí zády od aportu a udělají 15 kroků,poté se otočí zpět po směru dopadu aportu a na povel rozhodčího,dá vůdce psovi povel pro přinesení aportu. Ten jej musí uchopit,přinést bez upuštění a dát do ruky vůdce.

5.Triple Marking

Vůdce se psem stojí na určeném místě. Pes je na volno a v klidu sleduje situaci.Rozhodčí hodí první aport před vůdce na vzdálenost cca 25m,druhý aport vhodí na stejnou vzdálenost po pravé straně vůdce a pak třetí aport na stejnou vzdálenost po levé straně vůdce. Vůdce se psem čekají na povel rozhodčího,aby mohli aporty postupně přinést.Vůdce si opět v této třídě volí pořadí aportů,ale pes je musí donést všechny bez výměny mezi sebou. Pokud už aport uchopí,musí jej donést do ruky vůdce.

 

Disciplíny pro třídu A:

1.Chůze na volno

Vůdce se psem chůzí opíší tvar čtverce,kruhu a osmičky. Pes je v klidu u nohy,následuje vůdce a reaguje na změny směru. Rozhodčí v průběhu odhazuje aporty,které poté sebere. Pes nesmí utéct a aporty se snažit přinést.

2.Double Marking

Vůdce se psem stojí na určeném místě.Rozhodčí odhodí na vzdálenost cca 35m postupně oba aporty do tvaru V z pohledu vůdce.Pes vidí dráhu letu i místa dopadu obou aprtů.Musí zůstat v klidu u vůdce,dokud nedostane povel pro splnění úkolu. rozhodčí dá pokyn vůdci a ten pošle psa nejprve pro jeden aport,ten musí pes uchopit a přinést bez upuštění vůdci,po té bude vyslán vůdcem pro druhý aport,který musí uchopit a bez upuštění předat vůdci. Pořadí přinesených aportů určí rozhodčí před začátkem plnění úkolu,aby psa nerušil.

3. Triple Marking

Vůdce se psem stojí na určeném místě. Pes je na volno a v klidu sleduje situaci.Rozhodčí hodí první aport před vůdce na vzdálenost cca 30m,druhý aport vhodí na stejnou vzdálenost po pravé straně vůdce a pak třetí aport na stejnou vzdálenost po levé straně vůdce. Vůdce se psem čekají na povel rozhodčího,aby mohli aporty postupně přinést.Vůdce si opět v této třídě nevolí pořadí aportů, pes je musí donést všechny bez výměny mezi sebou. Pokud už aport uchopí,musí jej donést do ruky vůdce.Rozhodčí určí pořadí před začátkem plnění úkolu,aby psa nerušil.

4.Marking+Blind

Vůdce se psem stojí na určeném místě. Rozhodčí zahodí první aport na vzdálenost cca 25m,tak aby pes dopad aportu viděl. Dá pokyn vůdci a ten pošle psa pro aport. Rozhodčí vhodí druhý aport na stejné místo,kde byl předtím marking,tak aby ho pes neviděl. Vůdce si psa srovná k noze a pošle jej pro druhý aport. Pes by měl držet směr a běžet na místo jistě přímo,bez kliček a hledání aportů(slídění) a aport vůdci přinést.

5. Double Marking+Double Blind

Vůdce se psem stojí na určeném místě. Rozhodčí hodí postupně dva aporty tak,aby pes viděl dráhu letu a dopad aportů do tvaru V z pohledu vůdce. Vzdálenost je cca 20m. Vůdce si volí pořadí donesených aportů. V momentě kdy se pes bude vracet s markingem rozhodčí vhodí na stejné místo,kde byl marking další aport,který pes neviděl a tak to udělá v obou případech. Pes musí přinést postupně všechny čtyři aporty a odevzdat jej bez upuštění a výměny vůdci. Pes musí držet směr,kterým byl pro aport vyslán,uchopit jej a přímou cestou běžet k vůdci a aport odevzdat do ruky.

 

 

NEJEDNÁ SE O ZKOUŠKU Z VÝKONU,KTERÁ BUDE U PSŮ S PP,ZAPSÁNA DO PP. NELZE JI NÁROKOVAT JAKO ZPLNĚNOU ZKOUŠKU PRO UCHOVNĚNÍ!

 

 

 

 

 

 

Diskusní téma: Fetch actvit

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek