Odkazy:

 
Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky bylo založeno 21. srpna 2007 s cílem pomáhat opuštěným a týraným zvířatům, především kočkám a psům. Za rok se do naší péče dostane velké množství zubožených a bezprizorných zvířat, kterým je třeba pomoci. Působíme zejména v Praze, Středočeském kraji, ale v případě potřeby i v celé České republice. Staráme se nejčastěji o zvířata zraněná či týraná.... OS Toulavé Tlapky se zaměřuje především na řešení případů týrání zvířat, kdy jejich majitel není schopen zajistit odpovídající péči a hromadí zvířata špatného zdravotního stavu v nevyhovujících podmínkách. OS Toulavé Tlapky tato zvířata přebírá do své péče, léčí je a poté jim hledá náhradní domovy.

Snažíme se o osvětu – především uvědomovat majitele koček a psů o nutnosti kastrací.

Péče o naše zvířata je hrazena pouze z darů milovníků zvířat, nejsme zaštítěni žádným velkým dárcem ani nedostáváme pravidelné dotace, ze kterých bychom mohli naši činnost plně financovat, proto uvítáme jakýkoliv materiální či finanční dar, případně dobrovolnou výpomoc.

 

 

 

 • Centrum pro výcvik psů Alfa vzniklo transformací z občanského sdružení téhož názvu před pěti lety.

Věnujeme se nejen samotnému výcviku psů, ale zejména canisterapii a vzdělávání.

Naše projekty "Poznej svého psa", "Poznej svého psa II" a "Život se psem není pod psa" už absolvovali tisíce dětí ve stovkách škol a školek.

V rámci výcviku vám můžeme pomoci se socializací pejska, se základní poslušností, s agility, coursingem a pochopitelně s canisterapií.

Disponujeme kompletním parkurem na agility. Poskytujeme ubytování psů, tak zvaný psí hotel.

Je zde možnost jak kotcového ustájení tak volného pohybu psa kdekoliv po domě i zahradě.

Podmínkou volného pohybu je jeho snášenlivost s ostatními psy a dodržování hygieny.

https://centrumalfa.webnode.cz/

 

 

 • Výcvik retrievera

WT probíhají ve volném terénu (pole, louka, les, voda).

Základní disciplíny jsou:

 • marking ,
 • memory marking,
 • dohledávka,
 • walk up
 • blind

Marking

Při markingu pes vidí hod dummy. Na pokyn rozhodčího vůdce vyšle psa. Úkolem psa je dummy co nejrychleji nalézt a nejkratší cestou přinést k vůdci a odevzdat. Marking může být buď jednoduchý (hození jednoho dummy) nebo double marking, kdy jsou, zpravidla dvěma házeči, odhozeny postupně dva dummy. Čím menší je úhel mezi odhozenými dummy, tím je úloha náročnější. Nejjednoduší úloha je s úhlem 180 stupňů. Pořadí pro přinesení dummy určuje rozhodčí.

Memory marking

I v tomto případě pes vidí hod dummy, ale před vysláním pro přinesení dojde buď ke změna místa vyslání, nebo pes nejdříve plní jinou část dané úlohy a pro hozený dummy je vyslán s časovým odsupem.

Podstatou je zapamatovat si místo dopadu a opět co nejrychleji dummy nalézt a přinést.
Nejjednoduší variantou tohoto cvičení je otočka o 360° na místě a vyslání pro dummy.

 

Dohledávka

Při dohledávce jsou dummy rozmístěny v předem daném prostoru tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Rozhodčí vůdci sdělí hranice prostoru. Pes je do prostoru vyslán s povelem pro hledání. Má nalézt a přinést předem daný počet dummy.
Walk up je cvičení při kterém je zkoušeno dva a více psů současně. Vůdci se psi jdou v řadě, psi jsou na volno (bez vodítka) u nohy vůdce. Společně postupují dopředu. Házeči na pokyn rozhodčího vystřelí, odhodí jeden nebo více markingů. Na pokyn rozhodčího je vyslán určený pes pro určité dummy. Ostatní psi musí zůstat v klidu a čekat, až na ně přijde řada a také si pamatovat místa dopadu dummy, které ještě nebyly přineseny. Během všech disciplín je rozhodčím také posuzována chůze u nohy, ovladatelnost psa.

Penalizuje se:

 • vybíhání pro dummy bez pokynu vůdce,
 • záměna dummy (pes přinese jiný, než pro který je vyslán)
 • nekorektní odevzdání dummy.

Blind

Je již náročnější disciplína. Při ní pes ani vůdce nevidí hod dummy, dummy je položeno pomocníkem v předem určeném místě.
Vůdci rozhodčí vysvětlí místo uložení dummy. V místě uložení dummy může být vystřeleno. Pes je vyslán směrem k místu, kde se dummy nachází a pomocí píšťalky nebo slovního pokynu je naveden do prostoru nálezu dummy.

 

Úlohy nejsou předem dané, existují pouze doporučení pro jednotlivé třídy ohledně jejich náročnosti.
Náročnost stoupá se vzdáleností dummy od zkoušeného týmu, s povrchem terénu a různými terénními překážkami
(křoví, potok, cesta, přechod pole -louka, louka -les).

Ve třídách E, L jsou úlohy založeny především na:

 • markingu,
 • memory markingu
 • dohledávce.

Ve třídě M a S jsou již zařazeny všechny disciplíny buď samostatně nebo v různě náročných kombinacích.

Rozhodčí úlohy staví vždy až na místě tak, aby se co nejvíce přibližovala situacím, které mohu nastat při skutečném lovu.
Pro diváky budou nejatraktivnější třídy M a S, kde jsou k vidění krásné výkony pejsků a také dobrá souhra týmu - vůdce a pes.

 

Výcvik - Zábava - Sport - to je Retriever Sport!

 

https://www.retrieversport.cz/

 

 

 

 

https://www.4dox.cz/bannery.aspx

 

 

 

 

 

 

Chovatelská stanice argentinských dog a Stafordšírských bulteriérů

 

Tyto stránky jsou věnované nejen nadšencům coursingu, ale i těm, kteří se s tímto psím sportem ještě nesetkali a pouze o něm slyšeli. Rádi bychom Vám nabídli další možnost prožít se svým čtyřnohým miláčkem svůj volný čas a protáhnout nejen pejsky, ale i sami sebe.

 
 •